Điểm bán tại TP Hồ Chí Minh – quận Gò Vấp

  • Tin tức
  • 08-11-2022

Nhà thuốc tại quận Gò Vấp

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Thanh Thùy 103 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, HCM 02838943454
2 Trung Nguyên 2 783 Nguyễn kiệm, Phường 3, Gò Vấp, HCM 02838940063
3 NT Việt Số 2 210 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, HCM 02839561247
4 Gia An 105 Huỳnh Khương An , Phường 5, Gò Vấp, HCM 01688860875
5 An Nhơn 402 Nguyễn Oanh, Phường 6, Gò Vấp, HCM 02839842746
6 Minh Quân 4 Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp, HCM 0906601687
7 Nhật Thanh 72 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp, HCM 02862956294
8 Nhật Thanh 1 21 Phạm Huy Thông, Phường 7, Gò Vấp, HCM 0981813474
9 Việt 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Gò Vấp, HCM 02838954375
10 Bách Khoa 48 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp, HCM 0918781005
11 Thuận Phong 404 Dương Quảng Hàm, Phường 7, Gò Vấp, HCM 0937360939
12 Tài Lộc 171 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, HCM 02862957539
13 Trương Thịnh 442 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp, HCM 0934045265
14 Đức Thịnh 109 Nguyễn Thái Sơn, Phường 14, Gò Vấp, HCM 02835880734
15 Phương Chính Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, HCM 0916186189
16 Thanh Thuý 598A  Lê Đức Thọ, Phường 13, Gò Vấp, HCM 01695042188
17 Việt Tiến 80 Đường 51, Phường 14, Gò Vấp, HCM 0945794654
18 Trung Nguyên 3 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, HCM 0982686500
19 Hà Vân 45/324 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, HCM 01696526893
20 Duy Châu 139B Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp, HCM 0938688990

Bài viết cùng chủ đề