Điểm bán An giấc nữ TPHCM – Nhà thuốc tại Quận 5

  • Tin y tế
  • 08-11-2022
STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, 2, Q5 0908316965
2 Nhà thuốc Hạnh Đức Đường 826, Nguyễn Trãi, 4, Q5 02838560288
3 Nhà thuốc Việt Hải 452, Nguyễn Trãi, 7, Q5 01684500874
4 Nhà thuốc Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, 7, Q5 02838366101
5 Nhà thuốc Thiên Kim 97F, Nguyễn Duy Dương, 8, Q5 0901442919
6 Nhà thuốc Giác Anh 123, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Q5 0121828222
7 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Q5 0903805071
8 Nhà thuốc Vinh Phát 61, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Q5 02839509958
9 Nhà thuốc Nam Phát 78, Triệu Quang Phục, 10, Q5 0906718671
10 Nhà thuốc Bảo Anh Dược Hãng 82, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Q5 02838547622
11 Nhà thuốc Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Q5 02838559888
12 Nhà thuốc Đại Lộc 73, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Q5 02838571622
13 Nhà thuốc Thu Hà 143, Lương Nhữ Học, 10, Q5 0909828742
14 Nhà thuốc Trường An 89, Triệu Quang Phục, 10, Q5 02866584861
15 Nhà thuốc Hùng Vương 136, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Q5 02839506548
16 Nhà thuốc Cửa hàng bán lẻ Tuệ Đức 64, Tản Đà, 11, Q5 0912784363
17 Nhà thuốc Gia Hưng 65, Phù Đổng Thien Vương, 11, Q5 02838562330
18 Nhà thuốc Đông Phương 146, Lương Nhữ Học, 11, Q5 0906363747
19 Nhà thuốc Phúc Khang 171, Lương Nhữ Học, 11, Q5 02838548090
20 Nhà thuốc Lộc Phát 690, Nguyễn Trãi, 11, Q5 0978002747
21 Nhà thuốc Xuân Thành 64B, Nguyễn Thị Nhõ, 14, Q5 0918271388
22 Nhà thuốc HT Trung Tâm 27, Châu Văn Liêm, 14, Q5 01656954863
23 Nhà thuốc Vĩnh Huê 821, Nguyễn Trãi, 14, Q5 02838556486
24 Nhà thuốc Ánh Sáng 109, Đỗ Ngọc Thạch, 15, Q5 0908510591
25 Nhà thuốc Phúc An Khang 904 – 906, Trần Hưng Đạo, 7, Q5 0919731028

Bài viết cùng chủ đề