Điều khoản người dùng

Điều khoản người dùng

Mục đích của những điều khoản sử dụng dưới đây là nhằm tất cả bạn đọc, người dùng website Angiacnu hiểu được các  điều khoản trong quá trình sử dụng website. Chính vì vậy, bạn đọc lên tìm hiểu tất cả các chính sách và điều khoản dưới đây để thực hiện đúng.Trường hợp bạn đọc có nghi ngờ nào với các điều khoản nào, Angiacnu khuyên bạn nên ngừng sử dụng thông tin có trên website.

Tính bảo mật đối với trẻ em

Angiacnu luôn cam kết không thiết kế với mục đích thu hút sự chú ý của trẻ em dưới 13 tuổi. Không thu thập các thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà chúng tôi nhận được.

Sử dụng nội dung trên site

Angiacnu cho phép bạn đọc có thể xem và tải các bản sao thông tin trên web với mục đích cá nhân và cần bạn giữ các thông tin bản quyền và những thông báo khác ở phần cuối trang.Nội dung trên Angiacnu được bảo vệ bởi bản quyền và pháp luật Việt Nam. Từ nội dung đến các tiêu đề đều thuộc Angiacnu và bên cấp giấy phép. Mục đích sử dụng nội dung không được cấp phép của Điều khoản sử dụng của bên chúng tôi là hành vi vi phạm các bản quyền, nhãn hiệu và các bộ luật khác. Nếu vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào về nội dung hoặc các bản sao về nội dung được lấy từ website Angiacnu để bị hủy.

Quy trình gỡ bỏ nội dung trên website Angiacnu

Nếu bạn cho rằng những tài liệu truy cập từ website Angiacnu vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hoặc xem lại nội dung từ website bằng cách liên lạc với người phụ trách bản quyền tại Angiacnu và có thể cung cấp các thông tin như:

  • Mô tả nội dung vi phạm bản quyền hoặc cung cấp một đoạn văn bản sao hoặc nguồn link bản quyền của văn bản đó.
  • Cung cấp thêm tên, địa chỉ, gmail hoặc số điện thoại.
  • Chắc chắn việc sử dụng tài liệu này bị khiếu nại khi không được phép của chủ sở hữu.
  • Cảm kết những thông tin của bạn đưa ra là chính xác, bạn là chủ sở hữu của nội dung này và được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu thực hiện các khiếu nại.
  • Kèm theo đó là một chữ ký hoặc dấu điện tử có giá trị tương đương chữ ký của người đại diện.